Co nabízím...

Vážení přátelé, pokud jste zavítali na mé stránky, nejspíš vás vede touha po poznání. I já jsem věčným hledačem a sběratelem informací, vím, že se učíme celý život a je jen a jen na nás, jak si tyto poznatky uchopíme.

Před několika lety jsem měla možnost zúčastnit se semináře Usui Reiki a tam začala má cesta.

Velmi ráda bych se s vámi podělila o mé dosavadní zkušenosti a poznatky jak v terapiích či seminářích Usui Reiki 1.-3. stupně, dále pak v metodě LSVJ ( práce s kyvadlem a léčení metodou Vyššího Já), seminářích i terapiích energií: KiManna, Shamballa 1024, Mahatmá,  Amara, Kundalini Reiki, Boží pečeť, Indigové světlo, Pyramida Světla, Imara,  Nanebevzatí Mistři, Síla světla hvězd , Scarabeus Reiki, Andělská Reiki a jiné.

Dále se také zabývám detoxikací těla a s tím je spojena Medová masáž.

Také mě nadchl Orgonit, tudíž jsem nasbírala velké množství informací a sama je vyrábím a nabíjím energiemi pro vyšší účinnost.

Pokud máte zájem, kontaktujte mě :o)).